Έργα ύψους περίπου 49 εκατ. ευρώ για τη θωράκιση & αποκατάσταση των 5 δήμων της Αττικής που έχουν πληγεί την τελευταία 2ετία από τις θεομηνίες

45


Ελληνική Δημοκρατία