Ανοίγει εκ νέου το «La Samaritaine» στο Παρίσι

89
Το «La Samaritaine» ήταν ένα μεγάλο πολυκατάστημα το οποίο καταλάμβανε τέσσερα κτήρια στην καρδιά…Διαβάστε τη συνέχεια