«Απαιτείται συνεκτική ευρωπαϊκή προσέγγιση για το μεταναστευτικό»

111
Με τον κ. Rasmussen είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τις κρίσιμες προκλήσεις που έχει μπροστά της η ΕΕ. Εκφράσαμε τις θέσεις μας για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, μιλήσαμε για τις προοπτικές που έχει η Ευρώπη και για την ανάγκη οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης.

Στο μεταναστευτικό, συμφωνήσαμε ότι απαιτείται μια συνεκτική ευρωπαϊκή προσέγγιση. Για την Ελλάδα, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην προώθηση της συνεργασίας με τρίτες χώρες στον τομέα της επανεισδοχής, μέσω συντονισμένης αξιοποίησης της συλλογικής επιρροής των κρατών της ΕΕ.

Ελληνική Δημοκρατία