«Από μια χώρα διαρκώς ελλειμματική, σήμερα η Ελλάδα είναι μια χώρα πλεονασματική»

77

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

 

 

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ

[σε εξέλιξη]Ελληνική Δημοκρατία