«Γυναίκες με τα Όλα τους» της Πέτρα Μπλοντίνα Βόλπε

86
Μια ελβετική ταινία υπέρ της γυναικείας ψήφου. Το 1971, η ελβετική ύπαιθρος δεν επηρεάζεται από τις μεγάλες κοινωνικές αναταραχές…Διαβάστε τη συνέχεια