Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων

48

  • Από την ανάκαμψη στην ανάπτυξη
  • Αύξηση επενδύσεων και το 2018
  • Σταθερή βελτίωση του επενδυτικού κλίματος
  • Μετα-Μνημονιακή εποχή: ευκαιρίες και κίνδυνοι
  • Δημόσιος Τομέας: Δεν είναι το μέγεθος το πρόβλημα – Ζητούμενο η αποτελεσματικότητα
  • Νέος Αναπτυξιακός Νόμος: Μία νέα αντίληψη για το Κράτος και την επιχειρηματικότητα
  • Ενδεικτικές Σημαντικές Επενδύσεις για την Ελληνική Οικονομία

Download

Ελληνική Δημοκρατία