«Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων – Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022»

83

Πολυνομοσχέδιο

Download

 

Αιτιολογική έκθεση

Download

Ελληνική Δημοκρατία