Εγκρίθηκε από την Επιτροπή το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2020

13
Στο συμπέρασμα ότι το προσχέδιο προϋπολογισμού για το 2020 της Ελλάδας είναι «συμβατό» με το Σύμφωνο Σταθερότητας και…Διαβάστε τη συνέχεια