Εγκρίθηκε από την Επιτροπή το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2020

7
Στο συμπέρασμα ότι το προσχέδιο προϋπολογισμού για το 2020 της Ελλάδας είναι «συμβατό» με το Σύμφωνο Σταθερότητας και…Διαβάστε τη συνέχεια