«Εικοσιτέσσερις ώρες από τη ζωή μιας γυναίκας» στο θέατρο Θησείον

27
Ο έρωτας ανατρέπει την ήρεμη, προβλέψιμη ζωή μιας καθώς πρέπει γυναίκας. Δυστυχώς μόνο για είκοσι τέσσερις…Διαβάστε τη συνέχεια