Εκδήλωση για τον ιστορικό Σπύρο Ασδραχά

43
Εκδήλωση μνήμης και τιμής στον ιστορικό Σπύρο Ασδραχά διοργανώνει το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) σε συνεργασία…Διαβάστε τη συνέχεια