Επίτροπος Κυριακίδου: Να υπάρξει συντονισμένη προσέγγιση για βελτίωση της εμπιστοσύνης του κοινού

7
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Πορτογαλική Προεδρία τoυ Συμβουλίου της Ε.Ε. κάλεσαν τα κράτη μέλη να εργαστούν για μια όσον το δυνατόν πιο συντονισμένη θέση…Διαβάστε τη συνέχεια