Επιμονή της Αλβανίας σε νέες προκλήσεις

4

Γράφει ο Νεκτάριος Κατσιλιώτης
Ιστορικός-Εκδότης
Τα Τίρανα επιμένουν να ενισχύουν τον…
σωβινισμό τους.

Τώρα στρέφονται κατά της Θεσπρωτίας.

Επιμένουν να το θέσουν ως θέμα στα διεθνή φόρα.

Ευτυχώς,οι Μ.Δυνάμεις είναι απασχολημένες με σοβαρότερα ζητήματα στη διεθνή σκακιέρα
και αποσύρουν το ζήτημα από την ατζέντα.

`Ετσι,η Ελλάδα κερδίζει έδαφος με δημόσιες σχέσεις.

Πηγή