Εύβοια: Το σχέδιο νυχτερινής δράσης της Πυροσβεστικής

19
Βάσει μοντέλων προσομοίωσης η Πυροσβεστική εκπονεί σχέδιο για την αποδυνάμωση της μεγάλης φωτιάς στην Εύβοια κατά την διάρκεια της νύχτας, δεδομένης της απουσίας…Διαβάστε τη συνέχεια