Ημερίδα για τη Διά Βίου Μάθηση στην Εθνική Βιβλιοθήκη

41
Ημερίδα με θέμα «Ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι και Διά Βίου Μάθηση: ευκαιρίες και προκλήσεις για την Ανώτατη Εκπαίδευση και τις δημόσιες…Διαβάστε τη συνέχεια