Η ιστορία της θερινής ώρας

121
Η θερινή ώρα (Day Time Saving ή Summer Time στα αγγλικά) είναι ένα μέτρο που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά τον 20ό αιώνα για την καλύτερη…Διαβάστε τη συνέχεια