Η Παναγία των Παρισίων και το δάκρυ του Κουασιμόδου

103
Η στέψη και ο γάμος του Ερρίκου της Ναβάρας, μετέπειτα Ερρίκου του 4ου, με τη βασίλισσα Μαργκώ, σε μία γκραβούρα του 19ου αιώνα…Διαβάστε τη συνέχεια