Η χρήση κορτικοστεροειδών σε ασθενείς COVID-19 και το σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας

14
Το σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας (ARDS) που προκαλείται από τον ιό SARS-CoV-2 σχετίζεται με κακή πρόγνωση και θνητότητα 35%-40%. Παρότι…Διαβάστε τη συνέχεια