Θεσσαλονίκη: Τα δώρα των Μάγων στον Χριστό και η μετέπειτα τύχη τους

91
Χρυσάφι, λιβάνι και σμύρνα, ήταν τα δώρα που πρόσφεραν οι Μάγοι στη Μητέρα και στο Θείο Βρέφος, κατά την γέννησή του, ως προσφορά συμβολική και με νόημα…Διαβάστε τη συνέχεια