Ιδρύεται Σχολή Ξεναγών στο Ρέθυμνο

2
Ιδρύεται Σχολή Ξεναγών στο Ρέθυμνο ως μέτρο ενίσχυσης της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον τουρισμό, μετά από σχετική νομοθετική ρύθμιση…Διαβάστε τη συνέχεια