Καμπάνια για την ισότητα των δύο φύλων από τον Gucci

32
Τον πιο πρόσφατο σταθμό της καμπάνιας «Κωδωνοκρουσία για Αλλαγή» ανακοίνωσε ο Gucci, υποστηρίζοντας έξι οργανώσεις σε όλον τον πλανήτη…Διαβάστε τη συνέχεια