Κατάλογος συμμετεχόντων του Προγράμματος Τριπτόλεμος

75

Οι κατάλογοι με τα ονόματα συμμετεχόντων για τα παρακάτω σεμινάρια

1. Γάλα και Γαλακτοκομικά στη Θεσσαλονίκη 

2. Από το αλεύρι στο ψωμί στη Θεσσαλονίκη 

3. Βιολογική Ελαιοκομία στην Κεφαλονιά 

Ελληνική Δημοκρατία