Καταργείται ο φόρος μεταβίβασης για τα φορτηγά δημοσίας χρήσης με άδεια κυκλοφορίας μέχρι 30.9.2010

112

Με νόμο που ψηφίστηκε στη Βουλή, καταργείται η επιβολή φόρου 2% επί της αξίας του οχήματος κατά τη μεταβίβαση, για όσα φορτηγά δημοσίας χρήσης κυκλοφόρησαν πριν τις 30.09.2010.

Ελληνική Δημοκρατία