Κρατικά Βραβεία Παιδικού Βιβλίου 2016

112
Από το Τμήμα Γραμμάτων, Βιβλίου και Ψηφιακού Περιεχομένου της Διεύθυνσης Εφαρμογής Πολιτιστικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού…Διαβάστε τη συνέχεια