«Να ξεπεραστεί η φοβική αντίληψη απέναντι στις τεχνολογικές εξελίξεις και να καλλιεργηθεί μια θετική νοοτροπία απέναντι στις αλλαγές»

115

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

 

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ

[σε εξέλιξη]Ελληνική Δημοκρατία