Οι απόφοιτοι δραματικών σχολών θα μπορούν να διδάσκουν θεατρολογία στα σχολεία

72
Εξομοιώνονται οι απόφοιτοι των δραματικών σχολών με όσους έχουν αποφοιτήσει από πανεπιστημιακές σχολές θεατρολογίας, σύμφωνα με διάταξη που περιέχεται…Διαβάστε τη συνέχεια