Ολοκληρώθηκε η παραχώρηση προς το Υπουργείο Υγείας η χρήση ακινήτου του Δημοσίου για την στέγαση της Δομής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 1ης ΥΠΕ Αττικής

120

Παραχωρείται από το Υπουργείο Οικονομικών, ύστερα από αίτημα του Υπουργείου Υγείας και για 50 χρόνια, η χρήση ακινήτου του Δημοσίου για την στέγαση της Δομής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 1ης ΥΠΕ Αττικής.

Σημειώνεται ότι τα 2/3 της κυριότητας του ακινήτου είχαν παραχωρηθεί με το άρθρο 70 παρ. 6 του ν. 4484/2017.

Ελληνική Δημοκρατία