Ο δρόμος της μεγάλης φυγής των εταιρειών από την Ελλάδα στη Βουλγαρία

617

Περισσότερες από 11.500 (ΑΕ και ΕΠΕ) μεταποίησης και υπηρεσιών έχουν ήδη μετεγκατασταθεί σε γειτονικές μας χώρες, ενώ στο σύνολο τους οι εταιρίες που έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό πλησιάζουν τις 5.000, χωρίς σε αυτές να υπολογίζονται οι εισηγμένες εταιρίες και οι πολυεθνικές.

Παλαιότερα μόνο η ναυτιλία ήταν παγκόσμιος παίκτης χωρίς πατρίδα και έδρα.

Τώρα πλέον, πολλοί οι επιχειρηματίες από «πολίτες του τόπου μας», σκέπτονται να γίνουν «πολίτες του κόσμου» ιδίως εκεί, που προωθείται με ομαλό τρόπο η οικονομική δραστηριότητα, αναζητώντας την πρόοδο και την ανάπτυξη της επιχείρησής τους και όχι τον μαρασμό της. Ίσως μάλιστα να είναι περισσότεροι αυτοί που το θέλουν και το σκέπτονται, λιγότεροι ωστόσο αυτοί που το τολμούν.

Πάντως, το φορολογικό σύστημα στη γειτονική μας Βουλγαρία συνεχίζει να κεντρίζει το ενδιαφέρον χιλιάδων Ελλήνων που προκειμένου να έχουν απλούστερες διαδικασίες στα γραφειοκρατικά «δρώμενα» αφενός και αφετέρου χαμηλότερη φορολογία – στο 10%.

Σε μια σύντομη διαδικτυακή έρευνα, βρήκαμε την εταιρεία embusiness και πήραμε όλες τις απαντήσεις σχετικά με τη φυγή των ελληνικών επιχειρήσεων και την μετεγκατάσταση τους στη Βουλγαρία. Η embusiness αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες για την έναρξη εταιρείας στη Βουλγαρία και την περαιτέρω υποστήριξη της. 

Όπως αναφέρει η επικεφαλής της εταιρίας κα Έλενα Μαργαρίτη το γραφείο της γνωρίζοντας σε βάθος την Βουλγάρικη και Ελληνική Νομοθεσία είναι σε θέση να εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία των εταιρειών στην Βουλγαρία αποκομίζοντας το μέγιστο φορολογικό όφελος και ταυτόχρονα σας προφυλάσσει ώστε να μην αντιμετωπίσετε προβλήματα.

Γιατί στη Βουλγαρία;

  1. Λόγω του απλούστατου φορολογικού συστήματος. Ο φορολογικός συντελεστής στην Βουλγαρία είναι 10%, ο χαμηλότερος μεταξύ των χωρών – μελών της Ευρωπαικής ένωσης.
  2. Λόγω των χαμηλών ημερομισθίων. Ο κατώτατος μισθός ανέρχεται στα 130(εκατόν τριάντα) euro μηνιαίως, τέσσερις φορές χαμηλότερος από ότι στην Ελλάδα.
  3. Λόγω του χαμηλού συντελεστή διαβίωσης. Η Βουλγαρία είναι η φθηνότερη χώρα – μέλος της Ευρωπαικής Ένωσης σε τρόφιμα, ρουχισμό και ενοίκια.
  4. Λόγω της μικρής χιλιομετρικής απόστασης από την Ελλάδα. Η Βουλγαρία είναι η μόνη χώρα μέλος της Ευρωπαικής Ένωσης που συνορεύει με την Ελλάδα.

Με τη φορολογική μεταρρύθμιση του 2007, η κυβέρνηση της χώρας έθεσε ως στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την εξασφάλιση ενός διαφανούς και λειτουργικού φορολογικού συστήματος σύμφωνα με κοινοτικό δίκαιο. Με αυτή την μεταρρύθμιση καταργήθηκε η προοδευτική φορολογική κλίμακα στα φυσικά πρόσωπα και αντικαταστάθηκε από ενιαίο συντελεστή (flat tax) 10%, ο οποίος ισχύει και για την φορολόγηση των εταιρειών.

Κυριότεροι φόροι :

Ο φόρος φυσικών προσώπων 10% (flat tax)εταιρικός φόρος 10% (flat tax) φόρος μερισμάτων 5%

Ο φόρος προστιθεμένης αξίας (DDS) 20% και μηδενικός προκειμένου για εξαγωγές και ενδοκοινοτικές προμήθειες.

Υποχρέωση για καταβολή ΦΠΑ υπάρχει μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις: -Κύκλος εργασιών άνω των 50.000 λέβα ( 25.000 ευρώ) -Ενδοκοινοτικές προμήθειες άνω των 20.000 λέβα ( 10.000 ευρώ) -Πωλήσεις εξ αποστάσεως άνω των 70.000 λέβα (€ 35.000) -Ειδικός φόρος κατανάλωσης επιβάλλεται στο αλκοόλ, τα προϊόντα καπνού, τα πολυτελή αυτοκίνητα, τον ηλεκτρισμό και το πετρέλαιο.

Τα Δημοτικά Συμβούλια καθορίζουν, εντός του πλαισίου του νόμου, το ακριβές ύψος των δημοτικών φόρων και τελών :

– Δημοτικός φόρος σε όλα τα ακίνητα από 0,5% έως 2%

– Δημοτικός φόρος μεταβίβασης ακινήτων από 1,3% έως 2,6%.

Η Ελλάδα και η Βουλγαρία έχουν υπογράψει συμφωνία για την αποφυγή της διπλής φορολογίας σε σχέση με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου (Νόμος 2255/1994, ΦΕΚ 195/18.11.1994).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη σελίδα: http://embusiness.gr