Ο πολιτικός κινηματογράφος του Έλιο Πέτρι

68
Η απήχηση των πολιτικών ταινιών του ήταν τεράστια, καθώς μπορούσε να παντρέψει τις αριστερές πεποιθήσεις του με το θρίλερ, το μαύρο…Διαβάστε τη συνέχεια