Ο τομέας των αερομεταφορών υφίσταται βαρύ πλήγμα από την πανδημία

5
Καταργήσεις θέσεων εργασίας, πτωχεύσεις, προγράμματα «διάσωσης». O τομέας των αερομεταφορών σε διεθνές επίπεδο δέχεται ολοένα πιο βαρύ πλήγμα…Διαβάστε τη συνέχεια