Παράταση δυνατότητας κατάθεσης πινακίδων από τουριστικά οχήματα

27
Παρατείνεται έως τις 31 Ιουλίου 2020 η δυνατότητα των επιχειρήσεων που διαθέτουν ειδικά τουριστικά λεωφορεία Δημόσιας Χρήσης Ανοικτού Τύπου Αστικής…Διαβάστε τη συνέχεια