Παρουσίαστηκε η πρωτοβουλία Ελλάδας,Κύπρου, Βουλγαρίας για τη μεταναστευτική οδό της Ανατολικής Μεσογείου

9
Παρουσιάστηκε σήμερα επίσημα η Κοινή παρέμβαση Ελλάδας, Κύπρου, Βουλγαρίας στην ΕΕ με τίτλο «Eastern Mediterranean Migration Route Initiative…Διαβάστε τη συνέχεια