Πολυνομία και κακονομία στην Ελλάδα

65
Το τελευταίο βιβλίο των εκδόσεων της διαΝΕΟσις με τίτλο «ΠΟΛΥΝΟΜΙΑ και ΚΑΚΟΝΟΜΙΑ – Ένα σχέδιο για ένα καλύτερο και αποτελεσματικότερο κράτος» παρουσιάστηκε…Διαβάστε τη συνέχεια