Πού θα πάμε σήμερα στην πόλη – Ατζέντα εκδηλώσεων

129
Το έργο του Δημήτρη Δημητριάδη «Πεθαίνω σαν χώρα», γραμμένο το 1978, μετά από πολλαπλές παρουσιάσεις προσεγγίσεις και αναγνώσεις…Διαβάστε τη συνέχεια