Προκήρυξη διαγωνισμού για πρόσληψη 155 λιμενοφυλάκων

8
Διαγωνισμό για την κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή εκατόν πενήντα πέντε (155) συνολικά Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρών – γυναικών…Διαβάστε τη συνέχεια