Προκήρυξη 700 υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα

108

Προκήρυξη 700 υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα.

Η Προκήρυξη 700 υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας»- 2ος Κύκλος σε μορφή pdf

Ελληνική Δημοκρατία