Πώς παίρνει ψυχή η μικρότερη ποντιακή λύρα στον κόσμο

75
Αν και η αρχική κατασκευή της συγκεκριμένης ποντιακής λύρας ήταν καθαρά διακοσμητική σε κάποιον τοίχο, μια φθορά της ήταν το έναυσμα να την πάρει στα χέρια του ο Ασπροπυργιώτης…Διαβάστε τη συνέχεια