Στην τελική ευθεία το Ψηφιακό Μουσείο Ακρόπολης

92
Την ένταξη της πράξης «Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου Ακρόπολης» στο ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και στον Άξονα Προτεραιότητας 02 «Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων…Διαβάστε τη συνέχεια