Τα βήματα για την αίτηση επιδότησης αγοράς ηλεκτρικού οχήματος

9
Σε δέκα βήματα θα ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής της αίτησης φυσικών προσώπων για επιδότηση της αγοράς ηλεκτρικού οχήματος στην πλατφόρμα…Διαβάστε τη συνέχεια