Τα παιδιά βλέπουν και 20 καλλιτέχνες εικονογραφούν στο Κέντρο Τεχνών

19
Έκθεση εικονογράφησης παιδικού βιβλίου με άξονα την ανανέωση της εικονογραφικής γραφής, εγκαινιάζεται στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου…Διαβάστε τη συνέχεια