Το Άγιο Πάσχα – Μεγάλη Δευτέρα

61
Η Εκκλησία θυμάται τον Ιωσήφ τον Πάγκαλο και το γεγονός της άκαρπης συκιάς που ξεράθηκε…Διαβάστε τη συνέχεια