Το Άγιο Πάσχα – Μεγάλη Δευτέρα

27
Η Εκκλησία θυμάται τον Ιωσήφ τον Πάγκαλο και το γεγονός της άκαρπης συκιάς που ξεράθηκε…Διαβάστε τη συνέχεια