Το «Μονόγραμμα» του Ελύτη σε γραφή Μπράιγ μετέγραψε μεταπτυχιακός φοιτητής του Δ.Π.Θ.

97
Η μεγάλη αγάπη του για τα άτομα με προβλήματα όρασης τον οδήγησε στην εκμάθηση της γραφής Braille (Μπράιγ). Η γνώση της, σε όλες τις γλώσσες…Διαβάστε τη συνέχεια