Φωτογραφίζοντας τις Φοίνισσες του Ευριπίδη

53




Οι Φοίνισσες του Ευριπίδη στον σκοτεινό θάλαμο. Μια κατάβαση στην οποία ο θεατρικός αφηγηματικός λόγος αναζητά τον χώρο του σε μια έκθεση φωτογραφίας…



Διαβάστε τη συνέχεια